Υδροχόος

Η σημερινή υπέροχη όψη του Ήλιου με τον Δία, ο οποίος βρίσκεται στο ζώδιό σου, είναι ισχυρή και αφορά τους στόχους σου, εκπαιδευτικά θέματα, ταξίδια και οτιδήποτε μπορεί να συμβάλει ώστε να διευρυνθεί ο τρόπος σκέψης σου. 

Στην τελευταία σελίδα: οι Ιχθύες