Ταύρος

Η όψη του Ήλιου με τον Άρη σήμερα είναι έντονη και μπορεί να σε παρασύρει σε βιαστικές κινήσεις. Στην εργασία όλα πρέπει να γίνονται προσεκτικά, συστηματικά και αργά.

Στην επόμενη σελίδα: oι Δίδυμοι