Σκορπιός

Ενδιαφέρον αυτές τις μέρες έχει η ερωτική και δημιουργική σου ζωή και φαίνεται ότι στις επόμενες δύο εβδομάδες κάτι πρόκειται να αλλάξει, προς το καλύτερο πάντως. 

Στην επόμενη σελίδα: ο Τοξότης