Λέων

Οι προοπτικές για τις οικονομικές σου συνεργασίες είναι πολύ θετικές.

Τις επόμενες δύο εβδομάδες προσπάθησε να εντοπίσεις ή να δημιουργήσεις τις ευκαιρίες να βελτιώσεις το εισόδημά σου. 

Στην επόμενη σελίδα: ο Παρθένος