Ταύρος

Την περίοδο αυτή που ανοίγει περισσότερο το μυαλό σου και η σκέψη σου, βλέπεις πολλές εναλλακτικές σε πολλούς τομείς της ζωής σου.

Ίσως μιλάμε και για εναλλακτικές στον τρόπο που σκέφτεσαι και που αντιμετωπίζεις κάποια πράγματα.

Η αλήθεια είναι ότι αν δεις ένα θέμα από μια διαφορετική οπτική γωνία μπορεί να αλλάξουν πολλά. 

Στην επόμενη σελίδα: oι Δίδυμοι