Δίδυμοι

Μπορεί να χρειάζεται αυτές τις μέρες να δουλέψεις περισσότερο από ό, τι είχες προγραμματίσει, προκειμένου να απελευθερωθείς από μια εκκρεμότητα.

Είναι σημαντικό να έχεις ένα οργανωμένο πρόγραμμα. 

Στην επόμενη σελίδα: ο Καρκίνος