Καρκίνος

Η νέα Σελήνη πραγματοποιήθηκε στο απέναντί σου ζώδιο.

Κάποιες σχέσεις μπαίνουν σε νέες βάσεις και αυτό είναι εξαιρετικά σημαντικό.

Γενικότερα ο τομέας των σχέσεων ανανεώνεται μέχρι το τέλος του μήνα. 

Στην επόμενη σελίδα: ο Λέων