Δίδυμοι

Η χτεσινή νέα Σελήνη πραγματοποιήθηκε στον όγδοο οίκο σου και είναι πολύ θετική.

Μέχρι το τέλος του μήνα είναι πιθανή μια σημαντική εξέλιξη στον οικονομικό τομέα.

Επίσης, είναι πιθανό και σε μια σχέση να νιώσεις έντονα συναισθήματα. 

Στην επόμενη σελίδα: ο Καρκίνος