Λέων

Ο Ερμής κινείται πλέον ανάδρομα στον Ζυγό, οπότε πρέπει να προσέχεις ένα παραπάνω την επικοινωνία σου με τους άλλους, τις παρεξηγήσεις και τις νέες συμφωνίες. 

Στην επόμενη σελίδα: ο Παρθένος