Ιχθύες

Ο Ερμής από σήμερα κινείται ανάδρομα στον Ζυγό και ίσως δημιουργεί κάποια προβλήματα επικοινωνίας ή κάποιο άγχος για τα οικονομικά σου.

Στην ουσία τίποτα δεν πρόκειται να γίνει, εκτός από κάποιες καθυστερήσεις. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12