Παρθένος

Η σύνοδος του Ήλιου με τον Ουρανό μπορεί να αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο σκέφτεσαι ή τον τρόπο διαχείρισης μιας κατάστασης.

Οι ιδέες σου πάντως μπορούν να είναι εκπληκτικές.

Στην επόμενη σελίδα: ο Ζυγός