Λέων

Η σύνοδος του Ήλιου με τον Ουρανό στον δέκατο οίκο σου φέρνει πρωτότυπες ιδέες και ενδιαφέρουσες εξελίξεις στον επαγγελματικό τομέα.

Μπορείς να διερευνήσεις και την επίλυση διαφόρων προβλημάτων.

Στην επόμενη σελίδα: ο Παρθένος