Καρκίνος

Η σύνοδος του Ήλιου με τον Ουρανό είναι επαναστατική, αντιδραστική και αντισυμβατική.

Αφορά την ένταξή σου σε ομάδες και τις φιλικές σχέσεις και χρειάζεται αρκετή προσοχή στο πώς διαχειρίζεσαι αυτούς τους τομείς σήμερα.

Στην επόμενη σελίδα: ο Λέων