Δίδυμοι

Ο Ήλιος και ο Ουρανός σε σύνοδο μπορούν να σε βοηθήσουν να αλλάξεις τον τρόπο που σκέφτεσαι και να κάνεις αρκετά σημαντικά βήματα προς την προσωπική σου αυτοβελτίωση.

Η όψη αυτή σημαίνει εσωτερική απελευθέρωση.

Στην επόμενη σελίδα: ο Καρκίνος