Ζυγός

Η επικοινωνία είναι το πιο δυνατό σου προσόν πάντα, αλλά ειδικά αυτές τις μέρες.

Φαίνεται ότι όχι μόνο μπορείς να πείσεις τους άλλους ή να τους συναρπάσεις με τις ιδέες σου, αλλά και να τους βοηθήσεις να ξεκαθαρίσουν τη σκέψη τους. 

Στην επόμενη σελίδα: ο Σκορπιός