Παρθένος

Είναι πιθανό το ενδεχόμενο συνεργασίας με ένα φιλικό πρόσωπο, για οποιονδήποτε λόγο, ίσως και επαγγελματικό.

Φαίνεται ότι ένας άνθρωπος από το στενό σου περιβάλλον έχει ενδιαφέρουσες ιδέες και απόψεις σε σχέση με κάτι που σε απασχολεί. 

Στην επόμενη σελίδα: ο Ζυγός