Ιχθύες

Καλό θα ήταν να αποφεύγεις συγκρούσεις με φιλικά ή/και οικογενειακά πρόσωπα.

Σήμερα μπορεί να βλέπεις τα πράγματα από μια αρκετά συναισθηματική πλευρά.

Σε μια τέτοια περίπτωση δεν θα ήταν πιο φρόνιμο να μιλήσεις ή δράσεις όταν είσαι πιο ψύχραιμος; 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12