Λέων

Ο Κρόνος στις 21 μετακινήθηκε στον έβδομο οίκο σου που αφορά τις σχέσεις.

Η θέση του αυτή είναι προσωρινή, μέχρι τις 2 Ιουλίου δηλαδή.

Και αυτό το διάστημα θα απελευθερώσει τους τομείς της εργασίας και της υγείας. Η καθημερινότητά σου μπαίνει σε μια σειρά.

Στην επόμενη σελίδα: ο Παρθένος