Καρκίνος

Μια από τις πιο ενδιαφέρουσες μετακινήσεις είναι αυτή του Κρόνου στις 21 στον όγδοο οίκο σου.

Είναι προσωρινή, δηλαδή θα παραμείνει εκεί μέχρι τις 2 Ιουλίου.

Στο διάστημα αυτό θα απελευθερώσει τις σχέσεις σου και τις συνεργασίες καθώς και τη συναισθηματική σου ζωή.

Στην επόμενη σελίδα: ο Λέων