Ταύρος

Ο Κρόνος από τις 21 μετακινήθηκε στον δέκατο οίκο σου και απελευθέρωσε τον ένατο, που σημαίνει ότι οι στόχοι σου γίνονται περισσότερο ξεκάθαροι.

Ξαναβρίσκεις την αισιοδοξία σου και κοιτάζεις την ουσία των πραγμάτων.

Στην επόμενη σελίδα: oι Δίδυμοι