Κριός

Υπάρχουν μηνύματα γύρω σου ότι κάτι αλλάζει στα επαγγελματικά σου.

Καλό θα ήταν να είσαι ανοιχτός και ευέλικτος, μην απορρίπτεις νέες ιδέες αν δεν τις εξετάσεις πρώτα. 

Στην επόμενη σελίδα: o Ταύρος