Το χάλυ γκάλυ

Το χάλυ γκάλυ…

...αρχίζει πάλι...

…αρχίζει πάλι…

...εμπρός στην πίστα...

…εμπρός στην πίστα…

...μικροί...

…μικροί…

...μεγάλοι...

…μεγάλοι…

Μοντέρνος...

Μοντέρνος…

Ζωηρός

Ζωηρός…

αληθινός χορός.

..,αληθινός χορός.

Το χάλυ γκάλυ

Το χάλυ γκάλυ

Ελάτε κι άλλοι

Ελάτε κι άλλοι

Το χάλυ γκάλυ

στο χάλυ γκάλυ

όταν τελειώνει ...

όταν τελειώνει …

το θέλεις πάλι.

το θέλεις πάλι.

Μη σταματάτε μη

Μη σταματάτε μη

ούτε για μια στιγμή

ούτε για μια στιγμή.

Το χάλυ γκάλυ

Το χάλυ γκάλυ. Στο χάλυ γκάλυ

μικροί...

μικροί…

...μεγάλοι...

…μεγάλοι…

κι η νύχτα φεύγει

κι η νύχτα φεύγει

Το χάλυ γκάλυ

με χάλυ γκάλυ

Μοντέρνος, ζωηρός,

Μοντέρνος, ζωηρός,

αληθινός χορός

αληθινός χορός

Ελάτε κι άλλοι

Ελάτε κι άλλοι

Το χάλυ γκάλυ

στο χάλυ γκάλυ

όταν τελειώνει

όταν τελειώνει

το θέλεις πάλι.

το θέλεις πάλι.

Μη σταματάτε

Μη σταματάτε

Μη

Μη

Ούτε για μια

Ούτε για μια

στιγμή

στιγμή

Το χάλυ γκάλυ

Το χάλυ γκάλυ