Οι απανταχού λάτρεις της μπύρας σήμερα γιορτάζουν, παρόλο που δεν χρειάζονται κάποια ειδική περίσταση, για να απολαύσουν το αγαπημένο τους αλκοολούχο ποτό.

Η 4η Αυγούστου έχει καθιερωθεί ως η «Παγκόσμια Ημέρα Μπύρας» και γιορτάζεται σε μπυραρίες, μπαρ, παμπ, σπίτια και οπουδήποτε υπάρχει καλή παρέα και διάθεση, σε όλο τον κόσμο.

Ποιος είναι όμως εκείνος ο λαός, που πραγματικά καταναλώνει τη μεγαλύτερη ποσότητα μπύρας μέσα στο χρόνο; Το γράφημα του Αθηναϊκού/Μακεδονικού Πρακτορείου Ειδήσεων έχει την απάντηση και τα αποτελέσματα, μάλλον φαντάζουν προφανή.

Ôï ãñÜöçìá áðïôõðþíåé óôïé÷åßá ó÷åôéêÜ ìå ôçí ðáñáãùãÞ êáé êáôáíÜëùóç ìðýñáò äéåèíþò / ÁÐÅ-ÌÐÅ / ÄçìïóéïãñáöéêÞ åðéìÝëåéá: Ä. Öñáãêïõëéþôçò