Κλείσιμο σε 10 δευτερόλεπτα..
Κλείσιμο
Κλείσιμο σε 10 δευτερόλεπτα..
Κλείσιμο
popaganda
popagandaNEWS
27.06.2022

Θεσσαλονίκη: Το ΠΑΜΑΚ αναστέλλει όλες τις εκδηλώσεις του

Αναστολή όλων των τελετών ορκωμοσίας καθώς και όλων των ταξιδιών των μελών της πανεπιστημιακής κοινότητας στο εξωτερικό, όπως και όλων των προγραμματισμένων εκδηλώσεων εντός του Πανεπιστημίου αποφάσισε η Σύγκλητος του Πανεπιστημίου.
Θεσσαλονίκη: Το ΠΑΜΑΚ αναστέλλει όλες τις εκδηλώσεις του

Αναστολή όλων των τελετών ορκωμοσίας καθώς και όλων των ταξιδιών των μελών της πανεπιστημιακής κοινότητας στο εξωτερικό, όπως και όλων των προγραμματισμένων εκδηλώσεων εντός του Πανεπιστημίου αποφάσισε η Σύγκλητος του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, που συνεδρίασε σχετικά με τη λήψη μέτρων για την αντιμετώπιση του κινδύνου διάδοσης του κοροναϊού COVID-19.

Συγκεκριμένα η Σύγκλητος του ΠΑΜΑΚ αποφάσισε ότι:

-Αναστέλλει όλες τις τελετές ορκωμοσίας πρώτου και δευτέρου κύκλου σπουδών, μέχρι την Παρασκευή 10 Απριλίου 2020, οι οποίες θα γίνουν σε εύθετο χρόνο. Μέχρι τότε, τα πτυχία και οι τίτλοι, εφόσον οι απόφοιτοι το επιθυμούν, θα χορηγούνται από τις Γραμματείες των Τμημάτων και τις Γραμματείες των Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ).

-Συστήνει σε όλα τα μέλη της πανεπιστημιακής κοινότητας (φοιτητές περιλαμβανομένων των φοιτητών Erasmus, ακαδημαϊκό, εκπαιδευτικό, διδακτικό, ερευνητικό, τεχνικό προσωπικό και διοικητικό προσωπικό): να μην πραγματοποιούν ταξίδια στο εξωτερικό, να ενημερώνονται τακτικά και να τηρούν σχολαστικά τις επίσημες οδηγίες του Υπουργείου Υγείας λαμβάνοντας όλα τα σχετικά μέτρα προφύλαξης, εφόσον παρ’ όλα αυτά χρειαστεί να πραγματοποιήσουν επίσκεψη στο εξωτερικό, μετά την επιστροφή τους θα τίθενται σε αναγκαστική απομόνωση από τους πανεπιστημιακούς χώρους, διάρκειας 14 ημερών.

Σε περιπτώσεις που μέλη ΔΕΠ, ΕΕΠ, ΕΔΙΠ, διδάσκοντες χρειαστεί να απουσιάσουν στο εξωτερικό, τότε για το χρονικό διάστημα της αναγκαστικής απομόνωσης η διδασκαλία των μαθημάτων τους είτε θα αναβληθεί για να πραγματοποιηθεί σε εύθετο χρόνο, είτε θα πραγματοποιηθεί από άλλα μέλη του ίδιου γνωστικού αντικειμένου, με ευθύνη των Προέδρων των Τμημάτων και των Διευθυντών των ΠΜΣ. Αντίστοιχα, για την απουσία μελών του διοικητικού προσωπικού κατά το διάστημα της αναγκαστικής απομόνωσης (14 ημερών) υπεύθυνοι θα είναι οι Προϊστάμενοι των Υπηρεσιών του Πανεπιστημίου.

-Αναστέλλει όλες τις προγραμματισμένες διοργανώσεις συνεδρίων/ ημερίδων/ εκδηλώσεων, εντός του Πανεπιστημίου, με διεθνείς συμμετοχές, καθώς και όλες τις προγραμματισμένες και μη επισκέψεις από το εξωτερικό.

 Η Σύγκλητος καλεί τους Κοσμήτορες, τους Προέδρους των Τμημάτων και τους Διευθυντές των Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών του Πανεπιστημίου, καθώς και τους Προϊσταμένους των Γραμματειών των ακαδημαϊκών Τμημάτων να προβούν σε όλες τις σχετικές ενημερώσεις των μελών της κοινότητας προκειμένου να τηρηθούν κατά γράμμα όλα τα παραπάνω.

Περαιτέρω, οι Γραμματείες των Τμημάτων και των Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών καλούνται να αποστείλουν αμέσως την παρούσα ανακοίνωση στα e-mails των φοιτητών τους (προπτυχιακούς/μεταπτυχιακούς/υποψήφιους διδάκτορες/φοιτητές Erasmus) με ταυτόχρονη ενημέρωση της Πρυτανείας στο prytan@uom.edu.gr.

Καλεί επίσης τους Συλλόγους Προπτυχιακών Φοιτητών και Μεταπτυχιακών Φοιτητών και Υποψηφίων Διδακτόρων να ενημερώνουν διαρκώς το σύνολο της φοιτητικής κοινότητας για την τήρηση όλων των παραπάνω.

Οι αποφάσεις της Συγκλήτου ελήφθησαν σε συνεδρίαση στις 6 Μαρτίου 2020 και διευκρινίζεται ότι οποιαδήποτε μεταβολή αυτής της κατάστασης θα οδηγήσει σε λήψη νέας απόφασης.

popaganda
© ΦΩΤΑΓΩΓΟΣ ΕΠΕ 2022 / All rights reserved
Διαβάζοντας την POPAGANDA αποδέχεστε την χρήση cookies.