Το ΚΚΕ είναι το πιο σταθερό κόμμα του ελληνικού κοινοβουλίου, με ελάχιστες αυξομειώσεις στο εκλογικό του ποσοστό. Για να δούμε την εκλογική του πορεία από το 1993 έως σήμερα.

1993: Ποσοστό: 4, 54% και 313.001 ψήφοι

1996: Ποσοστό: 5,61% και 380. 167 ψήφοι

2000: Ποσοστό: 5,52% και 379. 454 ψήφοι

2004: Ποσοστό: 5,90% και 436. 706 ψήφοι

2007: Ποσοστό: 8,15% και 583. 750 ψήφοι

2009: Ποσοστό: 7,54% και 517.249 ψήφοι

2012 (Ι): Ποσοστό 8,48% και 536.072 ψήφοι

2012 (ΙΙ): Ποσοστό 4,51% και 277. 204 ψήφοι

2015 (Ι): Ποσοστό 5,47% και 338.188 ψήφοι

2015 (ΙΙ): Ποσοστό 5,55% και 301.632 ψήφοι