Παρθένος

Στον δεύτερο οίκο σου ειδικά στις αρχές του μήνα γίνεται ένας ευχάριστος χαμός. Εκεί έγινε πρόσφατα μια νέα Σελήνη και εκεί βρίσκονται ο Ερμής, ο Ήλιος, ο Άρης και η Αφροδίτη. Ο οίκος αυτός σχετίζεται με τα οικονομικά και τις υλικές κτήσεις και και είναι πολύ σημαντικό το ότι όλοι αυτοί συνεργάζονται για να γίνει κάτι καλό στον τομέα των οικονομικών.

Βέβαια, ο Άρης μπορεί να φέρνει και έξοδα κάποιες φορές, για αυτό η διαχείριση είναι πολύ σημαντική αυτόν τον μήνα. Αυτά που δεν είναι άκρως απαραίτητα καλό θα ήταν να τα αποφύγεις.

Σταδιακά το ενδιαφέρον θα μετατοπίζεται στον τρίτο οίκο σου, με αρχή την Αφροδίτη να περνάει στον τρίτο οίκο σου που σχετίζεται με την επικοινωνία, τις νέες γνωριμίες και τις συμφωνίες.

Ίσως να μιλάμε και για μια νέα συνεργασία μέχρι το τέλος του μήνα.

Στην επόμενη σελίδα: ο Ζυγός