Καρκίνος

Η όψη του Ήλιου με τον Ουρανό είναι πολύ θετική και αφορά τις σχέσεις, τις συνεργασίες και τη συντροφικότητα.

Είναι πολύ πιθανό να γίνει μια νέα γνωριμία αυτές τις μέρες.

Στην επόμενη σελίδα: ο Λέων