Το εντυπωσιακό The Hug βρίσκεται στη θέση Άγιος Ιωάννης Δέτης της Πάρου. Σχεδιάστηκε σε ένα πολύ ευαίσθητο τοπίο, σε άμεση γειτνίαση με ένα περιβαλλοντικό πάρκο.

Στόχος ήταν το κτίριο να αφήσει το μικρότερο δυνατό αποτύπωμα στο τοπίο ενώ η αρχιτεκτονική προσέγγιση βασίστηκε σε ένα σχεδιασμό που θα διαλύει τα όρια μεταξύ κατοικημένου και φυσικού περιβάλλοντος.

Στο έργο αυτό των REACT ARCHITECTS απονεμήθηκε έπαινος στα βραβεία ΔΟΜΕΣ, στην κατηγορία «Καλύτερο πραγματοποιημένο έργο των ετών 2013-2017». Οι αναφορές τους  κάθε φορά είναι ανάλογες του έργου, στη συγκεκριμένη περίπτωση -όπως και σε άλλα έργα του γραφείου- βασίζονται στην παραδοσιακή αρχιτεκτονική του νησιού και γενικότερα των Κυκλάδων αλλά και σε σχεδιασμένα έργα άλλων αρχιτεκτόνων.

Μοναστηριακά συγκροτήματα, κατοικίες όπως αυτές του Aurelio Galfetti και του Livio Vacchini στην Πάρο, του Άρη Κωνσταντινίδη στην Ανάβυσσο, τροφοδοτούν την αρχιτεκτονική ομάδα με ιδέες σε σχέση με την μορφή, την κατοίκηση αλλά και την ένταξη στο περιβάλλον.

Έχει ανατολικό προσανατολισμό και θέα προς τη Θάλασσα και τον κόλπο της Νάουσσας. Το συγκρότημα The Hug αποτελείται από δύο κτίρια με κοινό υπαίθριο χώρο και κολυμβητική δεξαμενή. «Οι όγκοι παρατάσσονται προς την θέα, η κεντρική αυλή δημιουργείται ανάμεσά τους, προσαρμοσμένη στην κλίση του εδάφους και προστατευμένη από τους βόρειους ανέμους» εξηγούν οι αρχιτέκτονες του έργου.

Η είσοδος βρίσκεται στη δυτική πλευρά του οικοπέδου και το ψηλότερο σημείο, διαμορφώνεται ανάμεσα στους αναλληματικούς τοίχους από λιθοδομή. «Τα κτίσματα, μικρού όγκου, προσαρμόζονται το δυνατόν περισσότερο στην κλίση και στην τοπιογραφία του εδάφους. Βασικός στόχος είναι η μικρότερη επιβάρυνση με κτιριακό όγκο της συγκεκριμένης προστατευόμενης περιοχής».

Η πίσω αυλή οργανώνει τις λειτουργίες δημιουργώντας ένα πυρήνα σε άμεση αναφορά με τους κτιριακούς όγκους. Τέτοιες μορφές συναντούνται σε μοναστήρια με τα κελιά στην περίμετρο και την εκκλησία στο κέντρο. Επίσης ανάλογες διατάξεις συναντούνται και σε παραδοσιακά συγκροτήματα «κατοικιών».

Χρησιμοποιώντας τα στοιχεία της κυκλαδικής αρχιτεκτονικής ανάλογων κτισμάτων, οι REACT ARCHITECTS σχεδίασαν ένα σύνολο κτισμάτων που προσαρμόζεται στο άνυδρο κυκλαδικό τοπίο. Ο μεγάλος όγκος ενός ενιαίου κτίσματος διασπάται σε δύο όγκους και προσαρμόζεται αρμονικά με το έδαφος.

Οι όψεις αναλύονται σε τοίχους γύρω από την κεντρική αυλή έτσι επιτυγχάνεται η πλαστικότητα της μορφής, ενταγμένη σε μία ενότητα αρχιτεκτονικής. Οι τοίχοι άλλοτε γίνονται κτίριο και άλλοτε δημιουργούν αυλές προσαρμοσμένοι στο έδαφος και στο περιβάλλον. Οι αρχιτέκτονες έχουν δώσει μεγάλη έμφαση στα δώματα καθώς υπάρχουν οπτικές από τους γύρω λόφους. Οι πέτρινοι τοίχοι κυκλώνουν και αγκαλιάζουν το κτίριο προστατεύοντας το από τις «αδιάκριτες» ματιές ενώ οι λευκοί τοίχοι των κτιρίων είναι ορατοί μόνο από την εσωτερική αυλή.

Σχεδιάζοντας χώρους κατοίκησης σε άμεση σχέση με το φυσικό περιβάλλον, οι REACT ARCHITECTS θέλουν  η κατοίκηση να είναι άμεσα εξαρτημένη και σε συνάφεια με το τοπίο τη φύση. Οι στόχοι για την σύγχρονη αρχιτεκτονική σε σχέση με την κατοίκηση εστιάζονται στην ικανοποίηση των αναγκών του χρήστη. Στο σχεδιασμό που προσαρμόζεται και σέβεται το περιβάλλον.

«Η κατοίκηση αποτελείται από μια σειρά καθημερινών καταστάσεων που περιλαμβάνουν τις περισσότερες στιγμές του ανθρώπου – κατοίκου. Στεγάζει τις ανάγκες του και δημιουργεί το χώρο για να λειτουργήσει μέσα στη ζωή του. Ο δομημένος χώρος οφείλει να δώσει τη δυνατότητα να συνυπάρξουν οι διαφορετικές εκφάνσεις της ανθρώπινης δραστηριότητας ώστε ο άνθρωπος να αισθανθεί ελεύθερος. Σχεδιάζοντας χώρους κατοίκησης σε άμεση σχέση με το φυσικό περιβάλλον ο στόχος μας είναι η κατοίκηση να είναι άμεσα εξαρτημένη και σε συνάφεια με το τοπίο τη φύση και τα στοιχεία αυτών».

Το γραφείο REACT ARCHITECTS ιδρύθηκε το 2007 από τη Νατάσσα Δεληγιάννη και το Γιώργο Σπυρίδωνος. Είναι ένα γραφείο αρχιτεκτονικών μελετών που αποβλέπει σε μία θεωρητική προσέγγιση της αρχιτεκτονικής, μέσα από μία ερευνητικού χαρακτήρα μελέτη του σχεδιασμού. Η αρχιτεκτονική αντιμετωπίζεται από τους ίδιους ως ολότητα σε συνεργασία με όλες τις ειδικότητες που συμπληρώνουν την κατασκευαστική και αισθητική δημιουργία.

Το γραφείο μελετά μικρής και μεγάλης κλίμακας έργα με δημόσιο χαρακτήρα, καθώς και ιδιωτικά, με έμφαση τα τελευταία χρόνια στις εξοχικές κατοικίες. Τα ιδρυτικά του μέλη έχουν συμμετάσχει σε ελληνικούς και διεθνείς διαγωνισμούς με βραβεία και διακρίσεις.

Περισσότερες πληροφορίες για το αρχιτεκτονικό γραφείο των  REACT ARCHITECTS θα βρείτε εδώ.