Σκορπιός

Ο Ιούνιος είναι ένας έντονος μήνας με αρκετές αλλαγές, και αυτό φαίνεται κυρίως από τις δύο εκλείψεις και τον ανάδρομο Ερμή. Η πρώτη έκλειψη είναι σεληνιακή και πραγματοποιείται στις 5 στον δεύτερο οίκο σου και μπορεί να ολοκληρωθεί ένα θέμα που αφορά τα οικονομικά σου.

Ίσως ολοκληρωθεί μια συμφωνία ή γίνει μια απαραίτητη επένδυση ή αγορά. Ανεξάρτητα από αυτόν τον τομέα όμως η έκλειψη είναι αρκετά έντονη και μπορεί η επικοινωνία να είναι δύσκολη αυτές τις μέρες. Από τις 18 οι Ερμής θα αρχίσει να κινείται ανάδρομα (μέχρι τις 12 Ιουλίου) και ίσως θα πρέπει να ξαναδείς κάποιους στόχους σου, κατά πόσο είναι ρεαλιστικοί, αν είναι αυτοί τελικά που θέλεις να πετύχεις και περίπου τι χρόνο τους δίνεις.

Επίσης, μπορεί να πρέπει να ολοκληρώσεις αυτήν την περίοδο κάτι που σχετίζεται με σπουδές, εκδόσεις, δημοσιεύσεις. Η δεύτερη έκλειψη στις 21 είναι ηλιακή και φέρνει ευκαιρίες και ξεκινήματα σε διάφορους τομείς, ίσως σε θέματα που έχουν να κάνουν με σπουδές, ταξίδια, εκπαίδευση ή κάποια νομικά θέματα.

Το κλίμα αρχίζει να είναι πολύ καλύτερο από το τρίτο δεκαήμερο του μήνα και λόγω του ότι η Αφροδίτη θα κινείται πλέον ορθόδρομα και θα επηρεάζει θετικά τα οικονομικά σου από τις 25.

Στην επόμενη σελίδα: ο Τοξότης