Λέων

Ο Ιούνιος ξεκινάει με μια νέα Σελήνη στον ενδέκατο οίκο σου στις 3. Νέα Σελήνη σημαίνει ανανέωση, νέες ευκαιρίες και νέα ξεκινήματα και ενδέκατος οίκος σημαίνει κοινωνική ζωή, δικτύωση, αλλά και βαθύτερες επιθυμίες. Στο ίδιο σημείο θα βρεθεί και η Αφροδίτη στις 8. Μεταξύ άλλων, είναι πιθανή η δημιουργία νέων σχέσεων και φιλιών, η δικτύωσή σου, η ένταξή σου σε μια ομάδα, όπως και το να ασχοληθείς με κάτι που θέλεις πραγματικά και που ίσως είχες παραμελήσει μέχρι τώρα. Αυτό μπορεί να είναι κάτι πιο σύνθετο, αλλά και κάτι εντελώς πιο απλό, όπως το να ασχοληθείς περισσότερο με τη δουλειά σου ή με την οικογένεια. Η πανσέληνος στις 6 ξεκαθαρίζει κάτι στον συναισθηματικό τομέα και οι εξελίξεις έχουν πολύ ενδιαφέρον μετά την ολοκλήρωσή της. Μπορεί ο μήνας να είναι λίγο περίεργος σε ψυχολογικό επίπεδο, λόγω του Άρη στον Καρκίνο – υπάρχουν προφανώς κάποια θέματα που θέλουν επεξεργασία. Μπορεί επίσης, λόγω αυτής της θέσης του Άρη, να νιώθεις και αρκετά συχνά εξάντληση, είναι προφανώς απαραίτητο δηλαδή να ασχοληθείς αρκετά και με τη φροντίδα του εαυτού σου. 

Στην επόμενη σελίδα: ο Παρθένος