Ιχθύες

Ο Δεκέμβριος είναι ένας από τους πιο σημαντικούς μήνες γιατί ο Δίας θα περάσει στον Αιγόκερω. Ο Δίας είναι ο πλανήτης που όλοι θέλουν να έχουν κοντά τους ή να έχουν σε σημαντικά σημεία – είναι ο πιο γενναιόδωρος, ο πιο θετικός, επεκτατικός και αισιόδοξος. Από τις 2 θα βρίσκεται στον ενδέκατο οίκο σου που σχετίζεται με τους φίλους, την κοινωνική σου ζωή και τις βαθύτερες επιθυμίες σου.

Δεν είναι ακριβώς ένας ο τομέας που θα ευνοεί δηλαδή, αλλά πολλοί, και αυτοί είναι μόνο οι πιο βασικοί. Σε αυτό το σημείο μάλιστα θα παραμείνει έναν χρόνο.

Ίσως τα πρώτα αποτελέσματα φανούν από τώρα, με την πολύ σημαντική και αρμονική όψη του με τον Ουρανό στις 15 που μπορεί να φέρει νέους ανθρώπους στη ζωή σου – μεταξύ άλλων καλών πραγμάτων. Στον οίκο αυτόν θα πραγματοποιηθεί και μια έκλειψη Ηλίου στις 26 που είναι πολύ θετική και φέρνει και ξεκινήματα σε σχέσεις (ή επανεκκινήσεις) και ευκαιρίες.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12