Παρθένος

Η όψη του Άρη με τον Ουρανό μπορεί να επιφυλάσσει εντάσεις και ασυνεννοησία σε θέματα εργασίας κυρίως.

Δεν είναι και η κατάλληλη μέρα για αποφάσεις και επικοινωνία για πολύπλοκα θέματα.

Στην επόμενη σελίδα: ο Ζυγός