Λέων

Η όψη του Άρη με τον Ουρανό σήμερα έχει κάποιες δυσκολίες που αφορούν τις συνεργασίες κυρίως και ίσως τις ισορροπίες μεταξύ συντροφικότητας ή οικογένειας και δουλειάς.

Μπορούν όλα να προχωρήσουν, αρκεί να μην παίρνεις σοβαρές αποφάσεις εν θερμώ.

Στην επόμενη σελίδα: ο Παρθένος