Ιχθύες

Η όψη του Άρη με τον Ουρανό είναι έντονη και μπορεί να δίνει έναν περίεργο τόνο στη σημερινή μέρα.

Η διάθεσή σου μπορεί να μην είναι πολύ σταθερή και ίσως να μην επιδιώξεις σοβαρές συμφωνίες και συζητήσεις.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12