Τοξότης

Ο Ερμής θα κινείται ακόμη ανάδρομα για λίγες μέρες στον όγδοο οίκο σου.

Πιθανότατα θα έχεις την ευκαιρία να κλείσεις κάποιες εκκρεμότητες που σχετίζονται με τα οικονομικά.

Από τις 12 γίνεσαι περισσότερο δυναμικός όμως σε αυτόν τον τομέα. Επίσης, με την ορθόδρομη πορεία του ο ρυθμός των εξελίξεων είναι ταχύτερος.

Στην επόμενη σελίδα: ο Αιγόκερως