Σκορπιός

Ο Ερμής θα κινείται ανάδρομα στον ένατο οίκο σου για λίγες μέρες ακόμη. Είναι μια ευκαιρία να κλείσεις εκκρεμότητες και να δεις πρόσωπα από το παρελθόν που μπορεί και με αυτά να έχεις εκκρεμότητες.

Από τις 12 που θα κινείται πλέον ορθόδρομα θα μπορείς να κινηθείς πιο δυναμικά σε όλους τους τομείς.

Στην επόμενη σελίδα: ο Τοξότης