Παρθένος

Ο Ερμής θα κινείται ανάδρομα για λίγες μέρες στον ενδέκατο οίκο σου και θα έχεις την ευκαιρία και να δεις πρόσωπα από το παρελθόν και ειδικά φίλους, αλλά και να ασχοληθείς με βαθύτερες επιθυμίες σου που έχεις παραμελήσει πιθανώς.

Πάντως, από τις 12 που θα κινείται πλέον ορθόδρομα όλα θα προχωράνε κανονικά και οι πιθανότητες για αναβολές, καθυστερήσεις και παρερμηνείες θα περιοριστούν.

Στην επόμενη σελίδα: ο Ζυγός