Δίδυμοι

Ο Ερμής εξακολουθεί να είναι ανάδρομος για λίγες μέρες ακόμη στον δεύτερο οίκο σου.

Επειδή είναι και κυβερνήτης σου είναι πιθανό να είχαν πάει πίσω αρκετά πράγματα αλλά είχες, και εξακολουθείς να έχεις, τη δυνατότητα και να δεις πρόσωπα από το παρελθόν και να τελειώνεις με ορισμένες εκκρεμότητες που σε βαραίνουν.

Στην επόμενη σελίδα: ο Καρκίνος