Ιχθύες

Ο Ερμής θα κινείται ανάδρομα για λίγες μέρες ακόμη στον πέμπτο οίκο σου.

Εννοείται ότι μπορείς να δεις πρόσωπα από το συναισθηματικό σου παρελθόν ή να κάνεις μια σοβαρή ανασκόπηση για να προχωρήσεις με περισσότερη βεβαιότητα για αυτά που θέλεις στο μέλλον.

Από τις 12 που θα κινείται πλέον ορθόδρομα θα μειωθούν οι καθυστερήσεις, οι αναβολές και οι παρερμηνείες.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12