Υδροχόος

Η ανάδρομη κίνηση του Ερμή για λίγες μέρες ακόμη έχει πολλά θετικά στοιχεία που μπορείς να αξιοποιήσεις.

Μπορείς να βάλεις σε σειρά κάποια θέματα στην εργασία ή εκκρεμότητες που έχουν μαζευτεί και να νιώσεις απελευθέρωση όταν απαλλαγείς από αυτές.

Επίσης, από τις 12 που θα κινείται ορθόδρομα οι εξελίξεις στον επαγγελματικό τομέα θα είναι ενδιαφέρουσες.

Στην τελευταία σελίδα: οι Ιχθύες