Δίδυμοι

Η όψη του κυβερνήτη σου Ερμή με τον Κρόνο μπορεί να φέρει μια συζήτηση περί οικονομικών θεμάτων.

Ίσως πρέπει να διευκρινιστεί μια συμφωνία ή και να αναθεωρηθεί.

Όπως και να έχει, τα οικονομικά σου τακτοποιούνται αυτήν την περίοδο.

Στην επόμενη σελίδα: ο Καρκίνος