Ταύρος

Ο Ερμής και ο Κρόνος είναι σε αντίθεση σήμερα και μπορεί να σε δυσκολεύει ένα ταξίδι, η επικοινωνία με κάποιον ή μια συμφωνία.

Ίσως υπάρχει κάτι με το οποίο πρέπει να συμβιβαστείς, και αυτό δεν είναι καθόλου κακό μερικές φορές.

Στην επόμενη σελίδα: oι Δίδυμοι