Παρθένος

Ο Κρόνος στον έκτο οίκο σου δοκιμάζει μερικές φορές τα επαγγελματικά σου και την υπομονή σου. Αλλά κάποιες άλλες επιβραβεύει τις προσπάθειές σου.

Συνέχισε τις προσπάθειές σου, και αν καμιά φορά νιώθεις ματαίωση, μην νιώθεις και ενοχές για αυτό, μπορείς να το εκφράσεις κιόλας.

Ο θυμός χωρίς «τιμωρία» είναι απόλυτα υγιής.

Στην επόμενη σελίδα: ο Ζυγός