Δίδυμοι

Η όψη του Ήλιου με τον Πλούτωνα σήμερα είναι μια από τις πιο αρμονικές και θετικές του μήνα.

Αφορά το σπίτι, την οικογένεια, τα χρήματα που μοιράζεσαι με άλλους και τις οικονομικές συμφωνίες.

Γενικότερα πάντως ο οικονομικός τομέας αρχίζει να έχει εξελίξεις.

Στην επόμενη σελίδα: ο Καρκίνος