Υδροχόος

Η σημερινή όψη του Ήλιου με τον Πλούτωνα είναι πολύ θετική και ισχυρή και αφορά τα οικονομικά σου, τις οικονομικές συμφωνίες, αλλά και τη διάθεση και τις σχέσεις οικειότητας.

Είναι μια όψη που σχετίζεται με αυτοβελτίωση, επίσης.

Στην τελευταία σελίδα: οι Ιχθύες