Ζυγός

 Ανασφάλειες που τυχόν σου δημιουργηθούν στην προσωπική σου ζωή, ίσως σε οδηγήσουν σε κάποια σύγκρουση, αν δεν τις αντιληφθείς έγκαιρα.

Μπορείς να τις διερευνήσεις ή να τις συζητήσεις αν θεωρείς ότι πρέπει να τις μοιραστείς με τον άλλον ή την άλλη.

 

Στην επόμενη σελίδα: ο Σκορπιός