Δίδυμοι

Η επικοινωνία σου με τους άλλους συνήθως βασίζεται σε γεγονότα και λογικά επιχειρήματα.

Μια χαρά.

Σήμερα όμως είναι περισσότερο συναισθηματική, και κράτα το λίγο αυτό, γιατί καλό θα ήταν να έχεις πιο συχνά τόσο έντονη επαφή με τα συναισθήματά σου όσο αυτές τις μέρες.

Στην επόμενη σελίδα: ο Καρκίνος