Ταύρος

Η οικογένειά σου (οτιδήποτε κι αν σημαίνει αυτό για σένα) σου προσφέρει στήριξη και αυτή τη στιγμή φαίνεται ότι το ίδιο χρειάζεται και εκείνη από σένα.

Υπάρχει μια συναισθηματική φόρτιση, αλλά που προκύπτει από δέσιμο και αγάπη.

Στην επόμενη σελίδα: oι Δίδυμοι