Κριός

Ο Ερμής θα αρχίσει να κινείται ορθόδρομα και αυτό είναι πολύ σημαντικό, επειδή η επικοινωνία θα γίνεται πλέον ευκολότερα και αποτελεσματικότερα, οι παρεξηγήσεις θα μειωθούν και θα μπορείς ευκολότερα να δράσεις.

Το καλό είναι ότι η επικοινωνία με τους φίλους σου κυρίως βελτιώνεται από σήμερα.

 

Στην επόμενη σελίδα: o Ταύρος