Λέων

Η όψη του Ερμή με τον Άρη δεν ευνοεί ιδιαίτερα την επικοινωνία σήμερα για σοβαρά θέματα. Ίσως βέβαια βλέπεις εμπόδια σε έναν στόχο που στην πραγματικότητα δεν υπάρχουν.

Αυτό θα το διαπιστώσεις τις επόμενες μέρες.

Στην επόμενη σελίδα: ο Παρθένος